Handelingen 2:17-21
En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen dromen: ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal Ik in die dagen van mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren.

Wij leven in de tijd van het nieuwe normaal, de tijd van de Heilige Geest. Deze tijd van het nieuwe normaal is er tot Christus terugkomt en alles nieuw zal worden.
Kenmerken van dit nieuwe normaal:
 • Het zal nooit meer worden zoals het was. De eerste pinksterdag was een dag van grote verwarring: na de uitstorting van de Heilige Geest zou het leven nooit meer hetzelfde zijn.
 • De Heilige Geest schrijft de wet in je hart, waardoor de wet geen kwestie meer is van moeten maar van een verlangen te doen wat God van je vraagt.
 • God wil met alle mensen in de wereld communiceren over de liefde die Hij voor de mensen heeft. Op de eerste pinksterdag klinken de woorden van God in alle talen van de wereld. Ieder hoort in zijn eigen taal over het werk van God dat Jezus Christus heeft gedaan.
 • Overal worden mensen tot volgelingen van Jezus Christus gemaakt en laten ze hun oude leven achter zich om een nieuw leven te krijgen in verbondenheid met Hem door de Heilige Geest.
 • De mensen worden voorbereid op de tijd dat Jezus als rechter de wereld zal oordelen. In deze tijd van het nieuwe normaal zorgt de Heilige Geest ervoor dat we door Jezus in een goede verhouding met God komen.
  De Heilige Geest wil ons leven verbinden aan de Here Jezus zodat we kinderen van de Vader worden. De Heilige Geest confronteert: Hoe ga jij met Jezus om? Hoe verhoud jij je tot hem?
 • Het is een spannende tijd: het is nog niet het normaal van het koninkrijk van God zoals dat eenmaal zal komen, als we met eigen ogen God zien. De Heilige Geest maakt ons klaar voor die dag door het licht te laten vallen op de Here Jezus.
 • Hoe kunnen we God leren kennen? Bekeer je, zegt Petrus. Leg je leven in de handen van de Here Jezus Christus die de schuld van onze zonden heeft gedragen.
  De Geest van Pinksteren verbindt ons met Jezus Christus. Dit is het begin van zoals het zal zijn: God vernieuwt je leven, je wordt opnieuw geboren worden in Jezus Christus, met het oog op die toekomst waarin alles nieuw zal zijn.
De tijd van het nieuwe normaal is voor iedereen die zichzelf aan Jezus Christus verliest. Als wij bidden om de Heilige Geest, belooft God dat Hij die zal geven. Zo kunnen we deelnemen aan het nieuwe normaal, de voorbereiding op dat wat echt normaal zal zijn in het koninkrijk van God.

Laatste nieuws

AGENDA

Wil je meer over ons weten?

Neem dan contact met ons op.