God de Vader

Wij geloven in één God, de Schepper van de hemel en de aarde. Hij heeft alle dingen geschapen. In het begin was alles goed. Maar de mensen hebben de relatie met Hem verbroken; ze wilden zelf god zijn. Zo hebben wij allerlei ellende over ons gehaald. Ook de dood kwam zo de wereld in. Maar de Here God gaf Zijn schepping niet op. Hij zond Zijn eigen Zoon, Jezus Christus, om de wereld te redden.

"Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft."

 

God de Zoon

Wij geloven dus ook in Jezus Christus, de Zoon van God. Hij kwam als mens op aarde om ons te redden. Hij wilde zelfs voor ons sterven – op de meest verschrikkelijke manier: aan een kruis. Maar Hij is ook weer opgestaan uit de dood. Wie in Hem gelooft, wordt door Hem gered. Die krijgt het eeuwige leven. Jezus komt terug naar de aarde, om te oordelen. Wie in Hem gelooft wordt niet veroordeeld. Je mag voor dan voor eeuwig in Gods nabijheid wonen op de nieuwe aarde.

 

God de Heilige Geest

Wij geloven ook in de Heilige Geest. Door de Heilige Geest wil God in ons leven komen: ons tot geloof brengen, ons vernieuwen, troosten en helpen. De Heilige Geest wil in onze harten wonen en werken.

 

Nieuwsgierig geworden? Kom eens vrijblijvend langs in één van onze kerkdiensten. Wees welkom!

Laatste nieuws

AGENDA

Wil je meer over ons weten?

Neem dan contact met ons op.