Op zondag komen we als gemeente twee keer bij elkaar in de Eben Haëzerkerk, Houtlaan 27a in Drachten. Ook zijn er diensten op bid- en dankdag en op de christelijke feestdagen. Van tijd tot organiseren we speciale themadiensten, diensten die gericht zijn op kinderen of op de jeugd. Op onze website word je hierover op de hoogte gehouden.

Het woord van Here God zoals we dat in de bijbel vinden, staat centraal tijdens elke dienst. Dat betekent dat de predikant tijdens de preek uitleg geeft over een bijbelgedeelte. Daarnaast zingen we liederen en psalmen, en bidden we tot de Heer en danken Hem voor alles wat Hij geeft.

Speciaal voor de kinderen van de basisschool is er tijdens de ochtenddienst een moment waarop de predikant op een voor hen begrijpelijke manier vertelt waarover de preek zal gaan.

De liturgie is gemakkelijk te volgen, want alles wat we lezen en zingen wordt geprojecteerd met behulp van een beamer.

Tijdens de ochtenddiensten is er in een van de zalen van de kerk kinderoppas voor de kleinsten tot en met twee jaar. ’s Middags kunnen alle kinderen tot zes jaar hier terecht.

Kinderen van de basisschool zijn van harte welkom op de zondagsschool.

Laatste nieuws

AGENDA

Wil je meer over ons weten?

Neem dan contact met ons op.