Visie

Geleid en gedreven door het Evangelie van de drie-enige God vormen wij in alle verscheidenheid samen één gemeente. Daarbinnen zetten alle mensen zich met hun gaven in om elkaar op te bouwen en om met woord en daad te getuigen van Jezus Christus, die wij aanbidden als Verlosser en Voorbeeld voor ons dagelijkse leven.

 

Missie

Het verspreiden van het evangelie door toewijding aan God (naar boven), het opbouwen van een hechte, uitnodigende gemeenschap (naar binnen) en dienstbaarheid aan onze omgeving (naar buiten).

 

 

Laatste nieuws

AGENDA

Wil je meer over ons weten?

Neem dan contact met ons op.