Visie

Geleid en gedreven door het Evangelie van de drie-enige God vormen wij in alle verscheidenheid samen één gemeente. Daarbinnen zetten alle mensen zich met hun gaven in om elkaar op te bouwen en om met woord en daad te getuigen van Jezus Christus, die wij aanbidden als Verlosser en Voorbeeld voor ons dagelijkse leven.

 

Missie

Het verspreiden van het evangelie door toewijding aan God (naar boven), het opbouwen van een hechte, uitnodigende gemeenschap (naar binnen) en dienstbaarheid aan onze omgeving (naar buiten).

 

Beleid

De kerkenraad heeft in 2014 vanuit deze visie en missie een vierjarenplan (beleid) vastgesteld.

 

Boven (1 seizoen)

Over vier jaar is de gemeente dichter naar God toegegroeid. We zijn geroepen om God lief te hebben boven alles: Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. (Mat. 22:37-38)

Als we dichter naar God toegroeien zal dat merkbaar zijn: Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. (Gal. 5:22-23)

 

Binnen (2 seizoenen)

Over vier jaar zijn we dichter naar elkaar toegegroeid. We zijn geroepen om elkaar lief te hebben: Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben. (1 Joh. 4:11)

We zijn het lichaam van Christus: Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn. Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit vele. (1 Kor. 12:12-14)

 

Buiten (1 seizoen)

Over vier jaar zijn we meer dienstbaar aan onze omgeving geworden.

We zijn geroepen om uit te reiken naar een wereld in nood: Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. (Mat. 5:13-16)

Laatste nieuws

AGENDA

Wil je meer over ons weten?

Neem dan contact met ons op.