We hebben twee jeugdverenigingen: Together One en Juventus Christi.

Together One.
De jeugdvereniging Samen een is een club voor jeugd van 16- jaar. Samen een komt  eens per twee weken op vrijdagavond van 19.30 uur – 21.00 uur bijeen in de oppaszaal van de kerk. We praten en lachen veel, we zingen met elkaar een houden een bijbelstudie of spreken over een onderwerp dat te maken heeft met het geloof. Na de pauze doen we vaak nog een spel.

Juventus Christi
De jeugdclub Juventus Christi is voor jongeren van 16+ jaar. Juventus Christi komt eens per twee weken op vrijdagavond in het JOC bij elkaar. De avond begint om 20.00 uur, maar vanaf 19.45 uur kun je er al terecht. Er wordt gelachen, gekletst en gezongen, maar toch staat elke avond het geloof centraal. Er wordt met elkaar gebeden en met elkaar gepraat over thema’s binnen en rondom het geloof. Zo maken we er samen een sfeervolle maar ook zinvolle avond van.


Laatste nieuws

AGENDA

Wil je meer over ons weten?

Neem dan contact met ons op.