We hebben drie jeugdverenigingen: Samen een, Juventus Christi en Lux Mundi.

Samen een
De jeugdvereniging Samen een is een club voor jeugd van 12 – 14 jaar. Samen een komt  eens per twee weken op vrijdagavond van 19.30 uur – 21.00 uur bijeen in de oppaszaal van de kerk. We praten en lachen veel, we zingen met elkaar een houden een bijbelstudie of spreken over een onderwerp dat te maken heeft met het geloof. Na de pauze doen we vaak nog een spel.

Juventus Christi
De jeugdclub Juventus Christi is voor jongeren van 15 tot 18 jaar. Juventus Christi komt eens per twee weken op vrijdagavond in het JOC bij elkaar. De avond begint om 20.00 uur, maar vanaf 19.45 uur kun je er al terecht. Er wordt gelachen, gekletst en gezongen, maar toch staat elke avond het geloof centraal. Er wordt met elkaar gebeden en met elkaar gepraat over thema’s binnen en rondom het geloof. Zo maken we er samen een sfeervolle maar ook zinvolle avond van.

Lux Mundi
Op zondagavond, vanaf 19.45 uur, komt Lux Mundi bijeen in het JOC. Jongeren van 18 tot 25 jaar zijn hier van harte welkom. We zingen met elkaar onder begeleiding van gitaarspel, luisteren naar wat de Bijbel ons te zeggen heeft en spreken over ons persoonlijke (geloofs)leven. Dit alles gebeurt op een gezellige en ontspannen manier onder het genot van een kopje koffie en iets er bij.

Wil je een avond meemaken? Kom langs of neem eerst contact op via xxxx. Je bent van harte welkom! 

Laatste nieuws

AGENDA

Wil je meer over ons weten?

Neem dan contact met ons op.