Waarom brengt de Geest van Jezus Christus ons als kerk bij elkaar? Om die vraag te beantwoorden kijken we naar wat er gebeurde op het pinksterfeest. Er gebeurde iets bijzonders: de Geest ging waaien en nam mensen mee die tot geloof kwamen. Er komt door de Heilige Geest geen organisatie op gang maar een beweging. Er ontstaat kerkelijk leven.

Hoe ziet die beweging er uit?
In Handelingen 2 worden vier kenmerken genoemd:
 • trouw zijn aan het onderricht van de apostelen
  Voor ons betekent dat: luisteren naar het woord van God, tijdens kerkdiensten, op verenigingen en bijbelkringen.
  Het onderwijs van de apostelen was niet alleen gericht op het hoofd, op het vergaren van kennis. Het was erop gericht het leven van mensen te veranderen en in beweging te brengen.
  Het is dus nodig dat het Woord van God geopend wordt. Daardoor verandert je leven veranderen en word je een volgeling van Christus.
 • gemeenschap
  Dat was het meest bijzondere wat je kon zien aan de groep volgelingen van Jezus Christus: er was geen verschil meer tussen jong en oud, man en vrouw, een heer en slaaf. Alle verschillen vielen weg omdat de mensen in Jezus Christen één werden. Op die manier ontstond er echte gemeenschap.
  Grenzen vallen weg omdat je de ander ziet met de ogen van Jezus. Dit is wat de Heilige Geest tot stand wil brengen.
 • het breken van het brood
  Wij zeggen: avondmaal vieren. Avondmaal vieren is heel bijzonder: je laat aan elkaar zien dat je bij Jezus hoort, maar je laat ook zien dat wat jij ontvangt ook een ander gunt. Je deelt het brood met een ander.
  Het avondmaal laat zien dat we afzien van ons zelf en alles alleen verwachten van Jezus Christus en dat we de ander aanvaarden in Christus. Ook daarin moeten we bewogen worden door de Heilige Geest.
 • bidden
  Bidden hoort bij de beweging die de Heilige Geest in gang wil zetten. Kerkelijk leven is gebedsleven, omdat we door te bidden zichtbaar maken dat onze verwachting van de Here is. Wij kunnen het kerkelijk leven niet tot stand brengen, dat kan alleen de Geest van Christus doen.

 

 

 

Bron foto: nl.freepik.com

Laatste nieuws

AGENDA

Wil je meer over ons weten?

Neem dan contact met ons op.