Op de zondag van de voleinding, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, herdenken wij de gemeenteleden die in de loop van het afgelopen kerkelijke jaar uit ons midden werden weggenomen door de dood.

 

 

 bloemstuk

 Bij het liturgisch bloemstuk:

De laatste trap op, tree voor tree,
Maar Jezus ging steeds met hen mee,
en toen ze hulp moesten vragen,
heeft Hij hen 't laatste stuk gedragen.
Hij droeg hen in Zijn heerlijkheid
waar niemand huilt, waar niemand lijdt.
Daar kunnen ze zingen zonder pijn:
'k Zal dan gedurig bij U zijn.

Naar Romeinen 8 vers 18

Daarbij, naar aanleiding van ons leven,
een bootje (het levensscheepsje),
geef de Heiland het roer in handen van 
je aardse levensschip. Hij zal je veilig doen
landen.
dat dit geloof u tot troost mag zijn!

Laatste nieuws

AGENDA

Wil je meer over ons weten?

Neem dan contact met ons op.