Zondag 25 april was er weer een themadienst, speciaal gericht  op de kinderen die naar de basisschool gaan. In de themadiensten van dit seizoen staat de gebedshand centraal. 

gebedshand       
     
     
     
     
     
     
    We hebben al gehad:
Bidden:   jouw hand in Gods hand
Duim:   staat voor lofprijzing - God, U bent zó (duim omhoog)
Wijsvinger:   staat voor danken - God danken voor alles wat je kunt aanwijzen
Middelvinger:   staat voor schuld belijden - de vinger herinnert je eraan hoe lelijk je kunt denken over andere mensen
Ringvinger:   staat voor voor voorbede, bidden voor mensen aan wie je verbonden bent en voor trouw
     
     
     
     
     

Zondag vertelde dominee Hoolwerf over de hogepriester in het Oude Testament. Welke kleren en sieraden hij droeg en wat die betekenen. Hij legde uit hoe God Zijn volk op zijn schouders draagt en hoe dat zichtbaar werd in de stenen die de hogepriester op zijn schouders had. En hoe Hij de twaalf stammen op zijn hart draagt. Dit werd gesymboliseerd in de twaalf edelstenen die de hogepriester op zijn borst droeg.

Jezus is de grote hogepriester. Zoals de hogepriester in het Oude Testament voor het volk Israël bad, zo bidt Hij voor ons. Zoals de hogepriester het volk op zijn schouders droeg en de namen van de stammen van Israël op zijn hart droeg, zo draagt Jezus ons en draagt onze namen op zijn hart. 

   25 april
     
     

 

 

 

 

 

 

Laatste nieuws

AGENDA

Wil je meer over ons weten?

Neem dan contact met ons op.