Welkom

Wij zijn de Christelijke Gereformeerde Kerk van Drachten.
In ons kerkgebouw "Eben Haëzer" houden wij iedere zondag twee diensten. De ochtenddienst begint om 9.15 en de middagdienst om 14.00 uur. Daarnaast houden wij kerkdiensten op de christelijk feestdagen en op bid- en dankdag. U bent altijd van harte welkom om één of meerdere kerkdiensten vrijblijvend mee te maken.
De kerk is ruim een half uur voor het begin van de kerkdienst open.
Bij de ingangen staan leden van onze kerk klaar om u verder te helpen en u wegwijs te maken in ons kerkgebouw.

Welke bijbel en liedbundels gebruiken we?

In onze kerkdiensten maken wij gebruik van de NBG vertaling.
De liederen komen uit de oude en nieuwe berijming en de schriftgezangen. Bent u zelf niet in het bezit van deze boeken dan kunt u deze lenen bij binnenkomst. Daarnaast worden de liederen geprojecteerd op een beamer.

Welke voorganger?

Onze voorganger is ds. H.J. Vazquez. Daarnaast werken wij samen met de gereformeerde kerken vrijgemaakt in Drachten door middel van kanselruil. Dit betekent dat er ook een vrijgemaakte dominee kan voorgaan in de dienst.

Voor de kinderen

Voor de kinderen is er een oppasdienst in de oppaszaal. 's Morgens voor de kleinsten tot en met 2 jaar, en 's middags alle kinderen tot 6 jaar. Daarnaast is er de zondagsschool, deze bestaat uit 5 verschillende groepen.

Voor doven of slechthorenden

Als kerk kunnen we een beroep doen op het interkerkelijk dovenpastoraat van Friesland. U kunt ons bereiken via de predikant voor doven:

Ds. A. Dingemanse
Ravelstraat 19
8031 DC Zwolle
tel: 030-4526426
e-mail: a.dingemansehccnetnl

Wilt u meer informatie, dan kunt u terecht op www.dovenpastoraat.nl